Mediray | Ραδιοεμβολισμός SirSpheres
class="single single-pirenko_portfolios postid-2975 wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12 vc_responsive"
 • SIRSPHERES

Ραδιοεμβολισμός SirSpheres

Sirtex Product 2013.
SIR-Spheres®: Μικρόσφαιρες Ρητίνης με Ραδιενεργό Y-90

Οι SIR-Spheres® είναι μικρόσφαιρες ρητίνης με ραδιενεργό Ύττριο – 90 οι οποίες χρησιμοποιούνται για Ραδιοεμβολισμούς ανεγχείρητων όγκων του ήπατος. Αποτελούν μόνιμα εμφυτεύσιμο βιοσυμβατό υλικό με μέση διάμετρο 32,5μm (εύρος από 20 – 60μm) το οποίο περιέχει ραδιενεργό Υ – 90.

To ραδιενεργό Y – 90 είναι ένα ισότοπο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • εκπέμπει αποκλειστικά β – ακτινοβολία υψηλής ενέργειας με μέγιστη τιμή 2.27MeV και μέση τιμή 0.93MeV.
 • τα εκπεμπόμενα σωματίδια β έχουν μέγιστη τιμή εμβέλειας στον ανθρώπινο ιστό 11mm και μέση τιμή 2,5mm
 • έχει χρόνο υποδιπλασιασμού 64,1h (2,67d)
 • 94% της απορροφούμενης δόσης από τους ακτινοβοληθέντες ιστούς πραγματοποιείται εντός των πρώτων 11 ημερών από την χορήγηση τους.

Οι προαναφερθείσες ιδιότητες των μικροσφαιρών SIR-Spheres® σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα της αιμάτωσης του ήπατος σύμφωνα με την οποία το φυσιολογικό ηπατικό παρέγχυμα τροφοδοτείται με αίμα από την πυλαία φλέβα ενώ οι ηπατικοί όγκοι από την ηπατική αρτηρία και τους κλάδους αυτής επιτυγχάνουν τα εξής:

 • ακτινοβόληση των όγκων με υψηλές δόσεις
 • ελαχιστοποίηση της ακτινοβόλησης του υγιούς ηπατικού παρεγχύματος και των οποιωνδήποτε αποτελεσμάτων αυτή μπορεί να επιφέρει σε αυτούς

(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δράσης των μικροσφαιρών πατήστε εδώ http://www.sirtex.com/eu/clinicians/about-sir-spheres-microspheres/mode-of-action/)

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των SIR-Spheres® είναι επαρκώς τεκμηριωμένα μιας και υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσιευμένων κλινικών μελετών. Ειδικότερα με τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων της πολυκεντρικής τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ SIRFLOX (link στο όνομα για εδώ http://www.sirtex.com/eu/clinicians/sirflox/ ) , oι  SIR-Spheres® έγιναν μάλιστα η μόνη εφαρμογή SIRT η οποία υποστηρίζεται από τεκμηρίωση ανώτατου επιπέδου (Level – 1 evidence)

Sirtex Portraits
Για τους Ραδιοεμβολισμούς

Η Επιλεκτική Εσωτερική Ακτινοβόληση για Θεραπευτικούς σκοπούς (SIRT) γνωστή και ως Ραδιοεμβολισμός, είναι μια τοπικά κατευθυνόμενη θεραπευτική μέθοδος για την αντιμετώπιση των ανεγχείρητων πρωτοπαθών ή μεταστατικών όγκων του ήπατος. Η SIRT πραγματοποιείται από εκπαιδευμένη Ιατρική ομάδα αποτελούμενη από Επεμβατικό Ακτινολόγο, Πυρηνικό Ιατρό και Φυσικό Ιατρικής.
Με τη χρήση λοιπόν μικροκαθετήρα θα πραγματοποιείται έγχυση εκατομμυρίων μικροσφαιρών εντός της ηπατικής αρτηρίας δια μέσου της οποίας και των κλάδων της  κατευθύνονται στα αρτηριόλια και τελικά επικάθονται στην τοπική μικροαγγείωση των όγκων.

Στόχοι της μεθόδου

 • Αύξηση του χρόνου κατά το οποίο ο ασθενής είναι ελεύθερος προόδου της νόσου.
 • Αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης
 • Δυνητική συρρίκνωση μεγέθους των όγκων ή/και αλλαγής σταδιοποίησης τους ώστε ο ασθενής να είναι επιλέξιμος για χειρουργική ή άλλου είδους εκτομή ή ακόμα και για μεταμόσχευση
 • Ανακούφιση από τα συμπτώματα

Η SIRT μπορεί είτε να συνδυαστεί με σύγχρονα χημειοθεραπευτικά σχήματα, είτε σαν μονοθεραπεία σε διαστήματα διακοπής της χημειοθεραπείας είτε σαν εναλλακτική σε περιπτώσεις όπου η εφαρμογή χημειοθεραπευτικών σχημάτων δεν έχει επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Διαδικασία Πραγματοποίησης Ραδιοεμβολισμών

 • Κατάλληλη επιλογή υποψηφίων ασθενών από παραπέμποντα Ιατρό ή/και Ογκολογικό Συμβούλιο για προετοιμασία (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή ασθενών πατήστε εδώ http://www.sirtex.com/eu/clinicians/about-sirt/patient-selection/ )
 • Διαδικασία προετοιμασίας ασθενών για την θεραπεία κατά την οποία επιβεβαιώνεται η επιλεξιμότητα τους και αποφασίζονται όλες οι λεπτομέρειες πραγματοποίησης της θεραπείας. (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία προετοιμασίας ασθενών πατήστε εδώ http://www.sirtex.com/eu/clinicians/about-sirt/work-up/ )
 • Πραγματοποίηση Ραδιοεμβολισμού 1 έως 3 εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προετοιμασίας (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πραγματοποίηση του Ραδιοεμβολισμού πατήστε εδώ http://www.sirtex.com/eu/clinicians/about-sirt/implant-procedure/ )

Details